Παρουσίαση του έργου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Εβδομάδας Δια Βίου Μάθησης 2019 - “Από την Πολιτική” στις 6 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή