Βιντεοπαιχνίδια για ενήλικες και άτομα άνω των 55 ετών, μια νέα αγορά

Τα βιντεοπαιχνίδια χαρακτηρίζονται μερικές φορές ως κίνδυνος για την ακαδημαϊκή επιτυχία ή ακόμα και για την κοινωνία (διαταραχές συγκέντρωσης, εθισμός). Η εικόνα τους δεν αντανακλά τον φοιτητή-πρότυπο ή μια ικανοποιητική συναισθηματική και επαγγελματική ζωή. Ωστόσο, φαίνεται ότι η εικόνα αυτή εξελίσσεται με την κατάκτηση της αγοράς των ενηλίκων και των ατόμων άνω των 55 ετών από τα βιντεοπαιχνίδια.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://www.silvereco.fr/les-jeux-videos-pour-seniors-un-nouveau-marche/311022