Κορονοϊός (COVID-19): Συμβουλές για Φροντιστές Άνοιας

Ιοί και ασθένειες όπως ο κορονοϊός και η γρίπη μπορούν να επιδεινώσουν τη γνωστική εξασθένηση λόγω άνοιας. Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε συμβουλές για φροντιστές σε διαφορετικά περιβάλλοντα, είτε στο σπίτι είτε σε ένα κέντρο φροντίδας, και είναι υπεύθυνοι για την στήριξη ατόμων με άνοια κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.alz.org/help-support/caregiving/coronavirus-(covid-19)-tips-for-dementia-care