Προφορική παρουσίαση του έργου και διανομή φυλλαδίων κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης προώθησης του έργου CP-CARE στις 02 Οκτωβρίου 2019 στην Υπέρς του Βελγίου