Προφορική παρουσίαση και διανομή φυλλαδίων του έργου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προώθησης του έργου HORECACCESS στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)