Διανομή φυλλαδίων του έργου από την ομάδα της NARHU κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του έργου TESI στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, στις 31 Οκτωβρίου 2019, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης “P. Hilendarski”