Προφορική παρουσίαση και διάδοση του έργου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προώθησης SHELDON σχετικά με την κοινωνική ένταξη στις 26 Ιουλίου 2019 στην Καβάρνα της Βουλγαρίας