Παιχνίδια μνήμης σε tablet

Το STIM'ART είναι ένα σύνολο προγραμμάτων γνωστικής τόνωσης (άσκηση μνήμης, συγκέντρωση, αντανακλαστικά, επίλυση προβλημάτων), βασισμένο σε διασκεδαστικές και πολιτιστικές ασκήσεις και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://otempstic.fr/catalogue/jeux-de-memoire-sur-tablette-tactile/