Ενήλικες και Tablets

Το Delegation for Internet Use δημοσίευσε πρόσφατα ένα White Paper με τίτλο 'Ενήλικες πολίτες και διαδραστικά tablets', το οποίο δίνει ένα ευρύ φάσμα συστάσεων προς τους κατασκευαστές και τους σχεδιαστές υπηρεσιών για να "διευκολύνει την απόκτηση κινητών συσκευών και υπηρεσιών από μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες".

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://www.cnetfrance.fr/news/des-seniors-et-des-tablettes-39777171.htm