Проектът бе представен по време на международно събитие в рамките на проекта PT-CARE, проведено на 02 Октомври 2019г. в гр. Ипер, Белгия