Нашите новини

Свържете се с нас

Coronavirus (COVID-19): Tips for Dementia Caregivers

Angelos Nicolaou
май 2020 — 2604 изгледи

81 Top Games for Seniors and the Elderly: Fun for All Abilities

Angelos Nicolaou
май 2020 — 2476 изгледи

The Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025

Angelos Nicolaou
февруари 2020 — 3255 изгледи

Video games to stimulate the memory of seniors

Angelos Nicolaou
септември 2019 — 7738 изгледи

Video games for seniors and the elderly, a new market

Angelos Nicolaou
септември 2019 — 7169 изгледи

The best mobile applications for seniors

Angelos Nicolaou
септември 2019 — 7295 изгледи

Memory games on touch tablet

Angelos Nicolaou
септември 2019 — 7373 изгледи

Seniors and Tablets

Angelos Nicolaou
септември 2019 — 7384 изгледи

Останете информирани:

Участвайте в нашия социален поток.

Етикети