За контакти

Свържете се с нас за всичко, свързано с проекта. Ще отговорим възможно най-скоро.

Изпращане Моля, попълнето правилно формата.
Tablet-Based Cognitive Gaming Platform for Seniors (2018-1-TR01-KA204-058258)
info@games4seniors.eu