Резултати от проекта

 

                         

          Доклад за обхвата  (IO1)

Анализ на потребностите на целевите групи, характеристики и очаквания

                             

Учебно съдържание и схема за обучение (IO1) (IO1)

Обекти за обучение на когнитивни умения (памет, внимание, визуално възприятие, разсъждение и планиране, скорост на обработка, последователна обработка) и схема за обучение, базирана на когнитивни умения за възрастни хора

                                 

                   Мобилни игри(IO2)

Шест подходящи игри за памет, внимание, визуално възприятие, разсъждение и планиране, скорост на обработка и последователна обработка на информацията.      

Методология

 Подробности за игрите (IO2)  

(Описание, цели и връзки на игрите с визуални екрани от игри)

Инструменти за оценка за обучители (IO3) 

Онлайн инструмент за оценка (включва материали предназначени за обучители за предварителна и заключителна оценка, за да проследяват когнитивното развитие на възрастните хора 


Свържете се с нас, за да организираме демонстрация!