Игри за възрастни

Платформа с игри за развиване на когнитивни умения при възрастни за използване чрез таблет

 

Възрастните хора са по-склонни да се страхуват да загубят умствените си способности, отколкото техните физически способности. Сега става ясно, че когнитивното здраве и превенцията на деменцията трябва да бъдат цел през целия живот.

Познанието е комбинация от процеси, включително обръщане на внимание, учене и реагиране на обекти от околната среда и използване на език и памет. Ако познавателните способности се нарушат, човекът може да среща трудности при изпълнение на ежедневните си задачи. Обучението за поддържане и развитие на когнитивните способности играе важна роля за преодоляването на трудни ситуации в ежедневието. Очаква се тренирането на основни когнитивни способности да има положително въздействие върху начина, по който хората изпълняват  ежедневните си дейности, като например управление на финансите или приемане на лекарствата.

Когнитивното обучение се основава на идеята, че мозъкът може да се промени, така че да функционира по-добре.

Ние знаем, че функционирането на мозъка прилича на начина на фукциониране на мускулите: Както физическата тренировка подобрява физическите умения, така и когнитивното обучение (или тренировката на мозъка) развива  когнитивните (или умствените) способности.

Когнитивното обучение обикновено използва набор от специално разработени задачи за развитие на паметта, вниманието или други мозъчни функции. Това обучение може да бъде в различни форми. Например, може да бъде проведено на компютър или под формата на индивидуални занимания лице в лице, а също и в малки групи. Обикновено то включва използването на повтарящи се упражнения, предназначени за подобряване на единични когнитивни способности (например памет) или множествени (например памет и разсъждения).

Когнитивните умения играят важна роля в обработването на информация. Ако някоя от познавателните способности е слабо развита, разбирането, запомнянето или използването на информация се нарушава.

Индексът на активния живот на възрастните хора на Европейската комисия (AAI) измерва степента, до която те могат да реализират пълния си потенциал по отношение на участието им в социалния и културния живот, както и да живеят самостоятелно. Също така измерва степента, до която средата, в която живеят, позволява на възрастните хора да водят активен начин на живот.

Противно на популярното мнение, възрастните хора (най-бързо растящият сегмент на интернет потребителите) могат да се възползват от когнитивните интервенции, основани на такива технологии като комерсиални видео игри и невропсихологични софтуерни приложения. Голямо проучване, проведено на случаен принцип относно компютъризирано когнитивно обучение за възрастни хора, установи, че по-възрастните, които се обучават за един час на ден, четири до пет дни в седмицата в продължение на 8 до 10 седмици, се радват на подобрения в паметта, вниманието и скоростта на обработка на информация. Това обучение е било също толкова успешно, колкото и опитите с лекарства за подобряване на способността да се изпълняват определени задачи.Цели

Проектът има за цел да разработи платформа за таблет за когнитивни игри за възрастните хора, която да използват в група. Тя ще насърчи използването на множество когнитивни стратегии с нарастваща трудност, когато постиженията се подобряват. 

Таблетната платформа за игри ще бъде разработена, за да достави когнитивна стимулация под формата на програма за обучение, която има за цел да повиши общата когнитивна и социална функция.

Разработените игри и програма за обучение ще позволят на по-възрастните хора да се насладят на групови дейности, използвайки таблет, предназначени да подобрят паметта, да задържат вниманието, разсъжденията и планирането, скоростта на обработка и уменията за последователно разбиране.

Odoo CMS - a big picture


Целеви групи


Възрастни над 55 години

Възрастни хора с физически увреждания


Възрастни хора с трайни здравословни проблеми (диабет, лека степен на деменция, физически травми)


Обучители на възрастни


Приоритети на проекта

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Подобряване и разширяване на предлагането на възможности за висококачествено обучение, съобразено с индивидуалните нужди на нискоквалифицираните възрастни.

ХОРИЗОНТАЛЕН

Социално включване

Основни теми

Достъп за хора в неравностойно положение, ИКТ - нови технологии - дигитални компетенции, здраве и благосъстояние